به ایده‌تان پر و بال بدهید!

واژه اِکسلریت از واژه انگلیسی Excel به معنای برتری یافتن و بهتر شدن اقتباس شده است. اکسلریت در حوزه توسعه کسب‌وکار و مدیریت پرتفوی ایده‌ها و استارت‌آپ‌ها فعالیت می‌کند و بستری برای رشد و توسعه، بهبود مستمر و تثبیت ایده‌های نوآورانه در قالب فعالیت‌های تجاری و کسب‌وکارهای پایدار به شمار می‌‌رود. مجموعه فعالیت‌های اکسلریت در سه دسته گوناگون قرار می‌گیرد:

توسعه کسب‌وکار: اکسلریت بیش از هر چیز، بستری برای توسعه کسب‌وکار و پرورش ایده‌های نوآورانه است. ما یک شتاب‌دهنده یا مرکز رشد نیستیم، بلکه به ایده‌های نوآورانه و استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنیم تا توسعه یابند و به جایگاه بهتری دست پیدا کنند. اکسلریت برای این منظور به مدیریت پرتفوی می‌پردازد و پرتفویی از ایده‌ها و کسب‌وکارهای آینده‌دار را اداره می‌کند.

سرمایه‌گذاری و راهبری سرمایه: ما به سرمایه‌گذاران بالقوه کمک می‌کنیم تا گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و ایده‌های نوآورانه بیابند و با انتخاب صحیح، به بازده سرمایه‌گذاری مطلوبی دست پیدا کنند. از سوی دیگر، اکسلریت به صاحبان ایده‌ها و استارت‌آپ‌ها در جذب سرمایه و تامین مالی کمک می‌کند و با سرمایه‌گذاری مستقیم در ایده‌های آینده‌دار، از آنها حمایت می‌کند.

مشاوره و آموزش: تیم اکسلریت طیف وسیعی از خدمات مشاوره را برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک ارائه می‌دهد. این خدمات مشاوره شامل مشاوره‌های بازارسازی و بازاریابی، تامین مالی، نوآوری و توسعه محصول و همچنین، مشاوره‌های فنی مرتبط با زمینه فعالیت کسب‌وکار است. ما در کنار خدمات مشاوره، به طراحی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ویژه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک می‌پردازیم و نیازهای آموزشی این کسب‌وکارها را با آموزش‌های به‌روز، کاربردی و اختصاصی رفع می‌کنیم.

اکسلریت با توسعه کسب‌وکارها و مدیریت آنها در قالب یک پرتفوی منسجم، راه و روش اختصاصی خود را برای نقش‌آفرینی در فضای کسب‌وکار و اکوسیستم استارت‌آپی کشور می‌پیماید. ما معتقدیم که اکسلریت راهکار مناسبی برای آن‌دسته از کسب‌وکارهایی‌ست که به دنبال دست یافتن به موقعیتی بهتر هستند. بنابراین، اگر کسب‌وکاری دارید و در ذهن‌تان پرسش‌هایی با کلیدواژه‌های برتری در بازار، توسعه، گسترش کسب‌وکار، عملکرد بهتر، مقیاس بزرگ‌تر، بهبود مستمر و به طور خلاصه، “بهتر شدن” شکل گرفته است، می‌توانید با ما تماس بگیرید!

صفحه قبلی:

توسعه کسب‌وکار